1. Fill in and submit online application form on www.bisma.pl / Wypełnij i wyślij do nas formularz zgłoszeniowy online na www.bisma.pl

2. Send your short artistic biography in English/Polish and a photo to our e-mail: info@bisma.pl / Wyślij do nas swój krótki artystyczny życiorys i zdjęcie na adres: info@bisma.pl

3. Wait until 15th June for the e-mail confirming your participation! / Poczekaj do 15 czerwca na oficjalny e-mail potwierdzający Twoje uczestnictwo!

GOOD LUCK! 🙂 / POWODZENIA! 🙂