W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

  • e-mai:
  • +48 732 779 532

Nasze biuro (czynne jedynie podczas trwania BISMA): Akademia im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi, ul. Gdańska 32, 90-176 Łódź